ธนาคารพาณิชย์ไทย


ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   http://www.bangkokbank.com
333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-4333
โทรสาร 0-2231-4742
ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.ktb.co.th
35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   http://www.krungsri.com
1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1304
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.kasikornbank.com
1 ซ.ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2888-8888
โทรสาร 0-2888-8882
ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
   http://www.kiatnakin.co.th
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10331
โทรศัพท์ 0-2680-3333
โทรสาร 0-2256-9933
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.cimbthai.com
44 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2638-8000,0-2626-7000
โทรสาร 0-2657-3333
ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.tmbbank.com
3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111
โทรสาร 0-2990-6010
ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
   http://www.tisco.co.th
48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000
โทรสาร 0-2633-6800
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   http://www.scb.co.th
9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000
โทรสาร 0-2544-4948
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
   http://www.thanachartbank.co.th
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2217-8333
ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
   http://www.uob.co.th
191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2343-3000
โทรสาร 0-2287-2973-4
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
   http://www.lhbank.co.th
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
โทรสาร 0-2677-7227
ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   https://www.sc.com/th/
90 อาคารสาทรธานี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-4000
โทรสาร 0-2724-4444
ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   http://www.icbcthai.com
622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2663-9999
โทรสาร 0-2663-9888

Comments