ติดต่อที่ปรึกษา


  • ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (อาจารย์มังกร)
  • ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม สมาชิกเลขที่ กสอ. 54P18048
  • มือถือ: 0617320516, 0645203761, 08 1254 0287
  • Email: phatasia_sme@outlook.co.th
  •            consult@mangkornsme.com
  • Website:    www.mangkornsme.com

                            

สำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs ‎‎[Contact form]‎‎


https://web.facebook.com/Thaisp.mangkorn


Comments