ติดต่อเรา

สำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจมังกรุ๊ป

MangKorn SMEs


ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม สมาชิกเลขที่ กสอ. 54P18048
ว่าที่ร้อยตรี ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (อ.มังกร) | มือถือ : 06 1732 0516, 08 1254 0287
E-Mail : phatasia_sme@outlook.co.th
สำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs | 72/369 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 XXXXXX โทรสาร : 038 XXXXXX | อีเมลล์ info@mangkornsme.com

สำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs ‎‎[Contact form]‎‎https://page.line.me/smeservice

https://page.line.me/smeserviceComments