ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจมังกรกรุ๊ป

L.V.N. Insulation & Engineering

โพสต์7 ต.ค. 2560 04:30โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service

L.V.N. Insulation & Engineering Co.,Ltd.

97/5 M.1 T.Natakwan A.Muang Rayong  Rayong  21000
Tel : 0 3801 8643 Fax : 0 3801 8644 Mobile : 09 7264 4767
Email : 
kanda-5656@hotmail.com

[ Dr. MangKorn ] L.V.N. Insulation & Engineering Project  Date:  5 Oct. 2017

[ Project ] บริษัท แอล.วี.เอ็น. อินซูเลชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

            ขอขอบพระคุณบริษัท แอล.วี.เอ็น. อินซูเลชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี (1) นายวันเฉลิม ดำรงกิจกุลชัย กรรมการผู้จัดการ (2) นายศุภกร ดำรงกิจกุลชัย กรรมการผู้ถือหุ้น และนางสาวชุติมา แซ่ตั้ง ประธานกรรมการบริหาร ที่ไว้วางใจที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการวางแผนระบบบัญชีการเงิน และดำเนินงานโครงการขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สำหรับสถานประกอบกิจการใหม่ (Start UP) โครงการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กองทุน 20,000 ล้านบาท) จังหวัดระยอง

เกี่ยวกับโครงการ:

1.   สินเชื่อเงินหมุนเวียน จำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

เกี่ยวกับสถานประกอบการ:

บริษัท แอล.วี.เอ็น. อินซูเลชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนจัดตั้ง  2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

จดทะเบียนเมื่อวันที่  06 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

เลขทะเบียนนิติบุคคล  0215560001315

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0 2155 60001 31 5

หมวดธุรกิจ 43291 การติดตั้งฉนวน ให้บริการติดตั้งหุ้มฉนวนใยแก้ว และรับเหมางานทั่วไป

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 97/5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21000 ประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ นายวันเฉลิม ดำรงกิจกุลชัย


ดำเนินงานโดย:

ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (อ. มังกร)

ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ทะเบียนเลขที่ กสอ. 54P18048

มือถือ: 0617320516 ,0812540287

อีเมล์: info@mangkornsme.com

สำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อพัฒนาธุรกิจ

สำนักงานเลขที่ 72/369 หมู่ที่ 1 ต. นาป่า อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000

Tel.: 0 3819 8992 Fax.: 0 3819 8993

เว็บไซต์: www.mangkornsme.com

อีเมล์: phatasia.sme@gmail.com

ไลน์: @phatasia

บริการหลัก :

A: ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

B: ที่ปรึกษาด้านธุรกิจพาณิชกรรม

C: ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อพัฒนาธุรกิจ

 Follow media news:

https://page.line.me/smeservice

https://page.line.me/mangkorngroup

https://page.line.me/phatasia

https://web.facebook.com/PhatAsia.Service/

https://twitter.com/DrMangKorn16

https://www.instagram.com/smeservice/


โครงการ: คอมพาส เรสซิเดนซ์

โพสต์29 ก.ย. 2560 10:46โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 10:50 ]

Date: 29 Sep. 2017 โครงการ: คอมพาส เรสซิเดนซ์  ยานนาวา กรุงเทพฯ        >>>| ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจที่ปรึกษาดำเนินงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์
Date: 29 Sep. 2017 
Project: Compass Residenence
โครงการ: คอมพาส เรสซิเดนซ์  ยานนาวา กรุงเทพฯ
      >>>| ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจที่ปรึกษาดำเนินงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าโครงการ 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
=》 ดำเนินงานโดย:
สำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs 
เลขที่ 72/369 หมู่ที่ 1 ต. นาป่า อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
Tel.: 038198992 Fax.: 038198993
เว็บไซต์: www.mangkornsme.com
อีเมล์: phatasia.sme@gmail.com
ไลน์: @smeservice
=》 บริหารโครงการโดย:
ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล
ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ทะเบียนเลขที่ กสอ. 54P18048
มือถือ: 0617320516 ,0812540287
Email: consult@mangkornsme.com

=》 ติดตามข่าวสารที่ปรึกษา:
https://page.line.me/smeservice
https://page.line.me/mangkorngroup 
https://page.line.me/phatasia 
https://smesecvice.blogspot.com/ 
https://web.facebook.com/PhatAsia.Service/
https://twitter.com/DrMangKorn16
https://www.instagram.com/smeservice/
https://www.instagram.com/mangkornsme/
http://www.mangkornsme.com/

Office map:
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1D8q0NeEBNHx6OxxuLCRG2FR0DyU

บริษัท เอ็ม ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

โพสต์29 ก.ย. 2560 08:15โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 08:18 ]

Date: 29 Sep. 2017 ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เอ็ม ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ที่ได้หมายเลขไอดีโครงการประชารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการขอสินเชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (Business Industrial Start UP) วงเงิน 5-8 ล้านบาท

1วงเงินจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกกระบวนการผลิต = 3-5 ล้านบาท

2วงเงินทุนหมุนเวียน = 2-3 ล้านบาท

3ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการบริหารโครงการประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์

 

เกี่ยวกับสถานประกอบการ:

M T Engineering and Supply Co., Ltd.

บริษัท เอ็ม ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วันที่จดทะเบียน 09 มกราคม 2560

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล: 0725560000080

เลขที่ทะเบียนโรงงาน: จ3-64(2)-5/60สพ

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/โรงงาน:

เลขที่ 4/2 ม.3 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

 

กรรมการผู้จัดการ:

นายมนตรี วงษ์สุวรรณ

 

วัตถุประสงค์ธุรกิจ:

รหัสหมวดธุรกิจอุตสาหกรรม 25922 การกลึงกัดไสโลหะ

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ปั้มขึ้นรูปโลหะ เชื่อมโลหะ กลึง กัด ตัด ไส และเจียรไนโลหะ


บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

โพสต์15 ส.ค. 2560 10:36โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 10:53 ]

Senior Management Consultant Projected of UK Engineering and Supply Co.,Ltd.
Date: August. 14 '2017
Date: August. 15 '2017
UK Engineering and Supply Co.,Ltd.
Date: August. 14 '2017
   >>> ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักบริหารงานวัติกรรมและเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการอบรมการพัฒนาธุรกิจในกลุ่ม Start Up  กลุ่ม Rising Star และกลุ่ม Turn Around ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ ของโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
 บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (ชลบุรี) โดยมีหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาฝึกอบรมด้านบัญชีการเงิน ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลาโดยประมาณ 10.00 16.30 ณ โรงงาน

   >>> Thank you for the financial expert. From King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Office of Management, Technology and Technology He is responsible for business development training in the Start Up, Rising Star and Turn Around groups under the SME Entrepreneurship Development, focusing on business development. Of the SME Provincial Champions
 UK Engineering and Supply Co., Ltd. Has been selected to join the project to be the best SME in Chonburi, with the institute of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. He came to finance training. On Monday, August 14, 2560 at approximately 10:00 am at the plant.

[UK GrouP] Date: August. 15 '2017

  >>> ขอขอบพระคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายสถานประกอบกิจการ และดำเนินการตรวจสอบอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นสถานประกอบกิจการครอบครัว ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะที่ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนสังคมเมือง อีกทั้งสนับสนุนก่อให้เกิดมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มีงานทำ มีรายได้  พร้อมทั้งชำระภาษีให้กับท้องถิ่น เพื่อนำเงินภาษีได้นำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
  >>> สถานประกอบกิจการในเครือยูเคกรุ๊ป [UK Group] จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
   ๑. บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด   ที่ตั้งเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
   ๒. บริษัท ไทยอินเตอร์เอเชีย จำกัด   ที่ตั้งเลขที่ ๒๓/๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

                   ทางบริษัทฯ ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
                                           
     >>> Thank you, Tambon Pa Na Pa Municipality. Mueang Chonburi Chonburi province Courtesy To monitor the tax assessment. Tax label business establishments. And to inspect the warehouse building to be used as a family business to produce non-environmental metal products to the urban community. They also contribute to the employment of local workers to earn a living, and pay local taxes. To bring tax money to local development.
  
  >>> UK Group of Companies:
   1. UK Engineering and Supply Co., Ltd., located at 23 Moo 9, Na Phra Subdistrict, Mueang Chon Buri Chonburi Province 20000
   2. Thai Inter Asia Co., Ltd., located at 23/3 Moo 9, Na Phra Subdistrict, Mueang Chon Buri Chonburi Province 20000

                    The company is proud to be a part of the joint development of local

ขอบพระคุณมากที่ไว้วางใจ
☆ บริหารโครงการโดย :
ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (มังกร)
ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม
ทะเบียนเลขที่ กสอ. 54P18048
มือถือ: 06 1732 0516 ,08 1254 0287
อีเมล์: info@mangkornsme.com

ติดตามข่าวสารและผลงาน: 
Follow media news:
https://page.line.me/smeservice
https://page.line.me/mangkorngroup 
https://page.line.me/phatasia 
https://smesecvice.blogspot.com/ 
https://web.facebook.com/PhatAsia.Service/
https://twitter.com/DrMangKorn16
https://www.instagram.com/smeservice/
https://www.instagram.com/mangkornsme/
http://www.mangkornsme.com/


www.ukengineergroup.com

โครงการหัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยนวิว

โพสต์15 ส.ค. 2560 10:13โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service

>>> โครงการหัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยนวิว
1. ชื่อโครงการ ^หัวหินทรอปปิคอล โอเชี่ยนวิว^
2. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 9 เดือน
3. เจ้าของ บจก. หัวหินทรอปปิคอล โอเชียนวิว
4. มูลค่าโครงการ จำนวน 719,7100,000 บาท
[MangKorn@Consult] Date: Aug. 13 '2017
โครงการหัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยนวิว
    >>{ ขอบขอบพระคุณที่ท่านได้ไว้วางใจให้ www.mangkornsme.com เป็นที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ }<<

    (A) โครงการหัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยน วิว ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บนโฉนดที่ดินเลขที่ 27954 เลขที่ดิน 479 ขนาดพื้นที่ 6-1-8.1 ไร่ ดำเนินโครงการโดย บริษัท หัวหิน ทรอปปิคอล โอเชียน วิว จำกัด ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 อาคาร
    (B) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 183 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยรวมเจ้าหน้าที่และพนักงาน 915 คน ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถทั้งหมด 95 คัน มีทาง เข้า-ออก คนละทาง และส่วนบริการประกอบด้วย อาคารคลับเฮ้าท์ อาคารคลับสปา แอนด์ ฟิตเนส อาคารเด็กเล่น สระว่ายน้ำศาลาพักผ่อน อาคารห้องเครื่อง และอาคารห้องพักขยะรวม และจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,222.20 ตารางเมตร
    (C) ปริมาณความต้องการใช้น้ำของโครงการทั้งหมดเฉลี่ย 199.53 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยได้รับบริการจากกองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ และมีการสำรองน้ำใช้ โดยแต่ละส่วนบริการมีปริมาณการสำรองน้ำแตกต่างกันตามขนาดอาคาร ซึ่งน้ำที่สำรองไว้จะสามารถใช้ได้ 1- 2 วัน และน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น 153.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจะมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ประมาณ 37.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในรูปของน้ำรดต้นไม้ ล้างห้องพักขยะรวม ล้างพื้นถนนและลานจอดรถ ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยจะกำจัดและเก็บขนโดยเทศบาลเมืองชะอำ ซึ่งคาดว่าจะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 3.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน
    (D) ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการเป็นระบบท่อแยก มี 2 ระบบคือ ระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝน ซึ่งมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินสภาพเดิมก่อนการพัฒนาโครงการและบ่อหน่วงน้ำของโครงการสามารถรองรับน้ำส่วนเกินจากพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ
    (E) ความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการประมาณ 2.3 MVA โดยได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ ซึ่งระบบไฟฟ้าของโครงการประกอบด้วย 3 ระบบคือ ระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบป้องกันฟ้าผ่า ส่วนระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการได้จัดให้มีครบถ้วนได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและจัดให้มีการซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
                                                                 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
ขอบพระคุณมากที่ไว้วางใจ

☆ บริหารโครงการโดย :
ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (มังกร)
ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม
ทะเบียนเลขที่ กสอ. 54P18048
มือถือ: 06 1732 0516 ,08 1254 0287
อีเมล์: info@mangkornsme.com

ติดตามข่าวสารและผลงาน: 
Follow media news:
https://page.line.me/smeservice
https://page.line.me/mangkorngroup 
https://page.line.me/phatasia 
https://smesecvice.blogspot.com/ 
https://web.facebook.com/PhatAsia.Service/
https://twitter.com/DrMangKorn16
https://www.instagram.com/smeservice/
https://www.instagram.com/mangkornsme/
http://www.mangkornsme.com/

ร้าน "อนันตศักดิ์การเกษตร"

โพสต์28 ก.ค. 2560 18:33โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service

ที่ตั้งสถานประกอบการเลขที่ 260 หมู่ที่ 14 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
ร้าน "อนันตศักดิ์การเกษตร"
วันเสาร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
☆ขอบพระคุณที่ไว้วางใจที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการขอสินเชื่อเอสเอ็มอี☆
♧ ขอขอบพระคุณสถานประกอบการเอสเอ็มอี ห้างร้าน "อนันตศักดิ์การเกษตร"
▪ ทะเบียนห้างร้านเลขที่ 3910100095638
▪ จดทะเบียนวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
▪ ที่ตั้งสถานประกอบการเลขที่ 260 หมู่ที่ 14 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
▪ โดยมี นาย สลี หมาดมานัง (เจ้าของ)
▪ ประกอบกิจการซื้อ ขาย พืชผลทางการเกษตรระหว่างประเทศ (ไทย - เขมร) ผ่านด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
♧ วงเงินที่ขอสินเชื่อ 1,000,000 (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) โครงการประชารัฐ บัญชีตัวเล็ก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสุรินทร์
เลขที่ 297/4 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
Tel. (044) 713-141-2 Fax. (044) 713-143


ที่ปรึกษาดำเนินงานโดย:
ดร.กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล


ห้างร้าน "ร้านนกซักรีด" จังหวัดสมุทรสาคร

โพสต์24 ก.ค. 2560 12:50โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2560 18:41 ]

ที่ตั้งสถานประกอบการเลขที่ 86/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000
☆ขอบพระคุณที่ไว้วางใจที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการขอสินเชื่อเอสเอ็มอี ♧ ขอขอบพระคุณสถานประกอบการเอสเอ็มอี ห้างร้าน "ร้านนกซักรีด"
วันจันทร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
☆ขอบพระคุณที่ไว้วางใจที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการขอสินเชื่อเอสเอ็มอี☆
♧ ขอขอบพระคุณสถานประกอบการเอสเอ็มอี ห้างร้าน "ร้านนกซักรีด"
▪ ทะเบียนห้างร้านเลขที่ 3620300428226
▪ จดทะเบียนวันที่ 31 เดือนพฤศภาคม พ.ศ. 2560
▪ ที่ตั้งสถานประกอบการเลขที่ 86/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000
▪ โดย นางสาว สุภัสสรน์ พูลเพียร
♧ วงเงินที่ขอสินเชื่อ 1,000,000 (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) โครงการประชารัฐ บัญชีตัวเล็ก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอ้อมน้อย สมุทรสาคร


ที่ปรึกษาดำเนินงานโดย:
ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (อาจารย์มังกร)
ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม
สมาชิกเลขที่ กสอ. 54P18048
มือถือ: 0617320516, 08 1254 0287
Email: phatasia_sme@outlook.co.th 
สำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs 
เลขที่ 72/369 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000


ภารกิจที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 เดือนกรกฎาคม 2560 [ ดร.กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (อ.มังกร) ]

โพสต์23 ก.ค. 2560 19:28โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service

ขอบพระคุณสำหรับอาหารที่พัก และยานพาหนะพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของที่ปรึกษาในครั้งนี้
ภารกิจที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 เดือนกรกฎาคม 2560
  • ได้ดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการผลิตโลหะชิ้นส่วนยานยนต์ และการบริหารจัดการวางแผนระบบบัญชี ภาษี งบแสดงฐานะทาการเงินของสถานประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จำนวน 3 สถานประกอบกิจการ
  • ที่ปรึกษาดำเนินงานวางแผนธุรกิจและการผลิตต่อยอดทางการตลาด วางแผนการขยายประกอบกิจกิจการและขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 สถานประกอบการ
  • ดำเนินงานโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกติดต่อประสานงานต่าง ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  จำนวน 1 สถานประกอบการ
  • โครงการที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม จัดทำหนังสือคำร้องขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแนวถนนโครงการสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เพื่อรับรองให้ประกอบกิจการโรงงาน (พรบ.ผังเมืองเมืองรวม)  และยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจำพวก 2 และจำพวก 3 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 สถานประกอบการ

    ขอขอบพระคุณกรรมการผู้บริหาร และเจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบคำร้องต่าง ๆ ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครบถ้วนถูกต้อง เรียบร้อย และขอชมเชยที่ทุกท่าน ทุกสถานประกอบกิจการที่อำนวยความสะดวกให้กับที่ปรึกษา และทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ  ได้เร็วขึ้น

       อนึ่งแผนกำหนดการเข้าสถานประกอบกิจการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560  ที่ปรึกษาจะจัดทำและส่งแผนกำหนดการให้กับสถานประกอบกิจการ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 หากสถานประกอบกิจการใดไม่สะดวกให้แจ้งที่ปรึกษาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานปกติของที่ปรึกษาขอขอบพระคุณสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ดังนี้

1      บริษัท บี.ดี เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    (นครปฐม)
2.     บริษัท สกายลาร์ค ทราเวล จำกัด    (กรุงเทพฯ )
3.     บริษัท ไฮเออร์บูม จำกัด    (ปทุมธานี)
4.     บริษัท ริชปิโตเลี่ยม จำกัด    (ปทุมธานี.)
5.     บริษัท บิ๊กบอส เอทเตส จำกัด    (ลาดพร้าว กรุงเทพฯ)
6.     บริษัท พีซีซี ไฮเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    (บางเขน  กรุงเทพฯ)
7.     บริษัท เอ็ม ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด    (สุพรรณ)
8.     บริษัท ดีพลัสเฟมัส จำกัด    (นนทบุรี)
9.     บริษัท ไทยอินเตอร์เอเชีย จำกัด    (ชลบุรี)
10.   บริษัท ฮาจิโร่ อินโนเวชั่นฟู้ด จำกัด    (โชคชัย 4, กรุงเทพฯ)
11.   บริษัท ศิริวัฒนาพร จำกัด    (เพชรบุรี)
12.   บริษัท ช้างมหาศาล จำกัด    (เชียงใหม่)
13.   บริษัท มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด    (ปราจีนบุรี)
14.   บริษัท เวร์ลอินเตอร์ไลท์ จำกัด    (นครปฐม)
15.   บริษัท โอเชี่ยน อินดัสตรี้ จำกัด    (สมุทรสาคร)
16.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์พี.เซ็ทอัพ    (บางเขน  กรุงเทพฯ)
17.   ทะเบียนพาณิชย์เจ้าของคนเดียว “ร้านนกซักรีด”    (ต.บ้านเกาะ จ.สมุทรสาคร)

ขอบคุณมากนะครับ.........

ดำเนินงานโครงการโดย:

บริษัท ภัทรเอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

ดร.กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (อาจารย์มังกร)

กรรการผู้จัดการ/ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม

มือถือ: 0617320516, 0645203761, 08 1254 0287

Email: phatasia_sme@outlook.co.th


การอบรมผู้ดูแล Google Apps for Education

โพสต์12 ต.ค. 2557 00:13โดยสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs Service

เมื่อวันที่ 30 กันยยน 2557 ที่ผ่านมาได้ร่วมเข้ารับการอบรมผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการอบรมการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลGoogle Apps for Education จาก Mr.Supachai Sasikanok (ครูมีน) ผู้เข้าอบรมทั้ง 44 คน จาก 37 โรงเรียน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง  ต้องขอขอบคุณะคณะครูและบุคลากร ผู้ประสานงานของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ให้การสับสนุน ตลอดจนผู้บริหารของทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน

1-9 of 9