เครือข่ายสถาบันฯSMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กรมสรรพากร
 กรมศุลกากร
 ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 เอสเอ็มอีทูเดย์
 ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อลูกค้าธุรกิจ
 ธนาคารกสิกรไทย เพื่อลูกค้าธุรกิจ
 ธนาคารกรุงไทย เพื่อผู้ประกอบการ SMEs
 บริษัท ดีเอชแอลเอ็กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด
 สถานีโทรทัศน์ สมาร์ท เอสเอ็มอี
 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด
 นิตยสาร SME ThailandComments