Tropical Ocean View


โครงการ บริษัท หัวหินทรอปปิคอล โอเชียนวิว จำกัด  Tropical Ocean View

ชื่อโครงการ:            หัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยนวิว
แผนงานโครงการ:    เริ่ม 25 ส.ค. 2560 ถึง 30 ส.ค. 2561
เจ้าของโครงการ:    บริษัท หัวหินทรอปปิคอล โอเชียนวิว จำกัด
Project Manager:   Dr. Mangkorn Chaiyahongphanitchakul

1 เกี่ยวกับ ทรอปิคอล โอเชียนวิว
A. โครงการหัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยน วิว ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บนโฉนดที่ดินเลขที่ 27954 เลขที่ดิน 479 ขนาดพื้นที่ 6-1-8.1 ไร่ ดำเนินโครงการโดย บริษัท หัวหิน ทรอปปิคอล โอเชียน วิว จำกัด ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  จำนวน 1 อาคาร
B. มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 183 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยรวมเจ้าหน้าที่และพนักงาน 915 คน  ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถทั้งหมด 95 คัน  มีทาง เข้า-ออก  คนละทาง  และส่วนบริการประกอบด้วย อาคารคลับเฮ้าท์ อาคารคลับสปา แอนด์ ฟิตเนส  อาคารเด็กเล่น สระว่ายน้ำศาลาพักผ่อน อาคารห้องเครื่อง และอาคารห้องพักขยะรวม  และจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,222.20 ตารางเมตร
C. ปริมาณความต้องการใช้น้ำของโครงการทั้งหมดเฉลี่ย 199.53 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยได้รับบริการจากกองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ และมีการสำรองน้ำใช้ โดยแต่ละส่วนบริการมีปริมาณการสำรองน้ำแตกต่างกันตามขนาดอาคาร  ซึ่งน้ำที่สำรองไว้จะสามารถใช้ได้ 1- 2 วัน และน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น 153.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจะมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ประมาณ 37.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในรูปของน้ำรดต้นไม้  ล้างห้องพักขยะรวม  ล้างพื้นถนนและลานจอดรถ  ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยจะกำจัดและเก็บขนโดยเทศบาลเมืองชะอำ   ซึ่งคาดว่าจะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 3.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน
D. ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการเป็นระบบท่อแยก  มี 2 ระบบคือ ระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝน  ซึ่งมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินสภาพเดิมก่อนการพัฒนาโครงการและบ่อหน่วงน้ำของโครงการสามารถรองรับน้ำส่วนเกินจากพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ
E. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการประมาณ 2.3 MVA โดยได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ  ซึ่งระบบไฟฟ้าของโครงการประกอบด้วย 3 ระบบคือ ระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบป้องกันฟ้าผ่า ส่วนระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการได้จัดให้มีครบถ้วนได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและจัดให้มีการซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
F. ทรอปิคอล โอเชียนวิว (Tropical Ocean View) เจ้าของโครงการโดย บริษัท หัวหินทรอปิคอลโอเชียลวิว จำกัด ตั้งอยู่ 1346/30 ซอยบ้านระเบียงชาน ถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 1 อาคาร สูง 12 ชั้น รวมทั้งหมด 187 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 46 ตารางเมตร จนถึง 198 ตารางเมตร สร้างบนเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ ภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวนหย่อม ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง พร้อมกล้องวงจรปิด และอื่นๆ
G. ทรอปปิคอล โอเชียนวิว เป็นคอนโดมิเนียม. โครงการคอนโดมิเนียมสูง 12 ชั้นจำนวนทั้งหมด 187 ยูนิต, มีขนาดตั้งแต่ห้องสตูดิโอ. ทรอปิคอล โอเชียนวิว ที่ ชะอำ, เพชรบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้: ฟิตเนส, สวนหย่อม, ที่จอดรถ, ระบบรักษาความปลอดภัย และ สระว่ายน้ำ. สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาล เช่น รพ.สต.หุบกะพง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบกระพง และ โรงพยาบาลชะอำ, โรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้านหนองยาว(ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์), Bannongyao School และ โรงเรียนบ้านหนองยาว, ช้อปปิ้ง เช่น กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือน หุบกะพง, ร้านชะอำมอเตอรไซค์ และ KT Big Bike, ร้านอาหาร เช่น Rai Sri Prae Wittaya Coffee Shop, Krua Med Sai และ แม่กิมลั้ง สาขาบายพาส, และอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งสาธารณะของ สถานีรถไฟชะอำ
H. ข้อมูลเฉพาะลักษณะคอนโด คอนโดมิเนียมอาคารชุดพักอาศัยสูง 12 ชั้น
ประเภทห้อง:
Studio (ขนาด 46 ตร.ม.)
2 Bed (ขนาด 91-106 ตร.ม.)
3 Bed (ขนาด 137-152 ตร.ม.)
Penthouse (ขนาด 183-198 ตร.ม.)
ขนาดห้อง: 46-198 ตร.ม.
เนื้อที่ทั้งหมด: 6 ไร่
จำนวนอาคาร: 1 อาคาร
จำนวนห้องชุด: 187 ยูนิต
สื่อโฆษณา https://youtu.be/eL6J2Pwu4So


ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล (อาจารย์มังกร)
ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม สมาชิกเลขที่ กสอ. 54P18048
มือถือ: 0617320516, 0645203761, 08 1254 0287
Email: phatasia_sme@outlook.co.th 
สำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs 
เลขที่ 72/369 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ติดตามข่าวสารสื่อมีเดีย :
https://page.line.me/smeservice
https://page.line.me/mangkorngroup 
https://page.line.me/phatasia 
https://www.instagram.com/smeservice/
https://web.facebook.com/PhatAsia.Service/
https://twitter.com/DrMangKorn16
https://www.instagram.com/mangkornsme/
http://www.mangkornsme.com/
https://smesecvice.blogspot.com/ 
แผนที่สำนักงาน 
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1D8q0NeEBNHx6OxxuLCRG2FR0DyU

Comments